Locatie Amsterdam | Marcantilaan

SamSam Marcantilaan, de veilige, huiselijke en uitdagende BSO. Waar we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind stimuleren vanuit respect voor de eigenheid van elk kind. De natuur, cultuur, creativiteit en duurzaamheid centraal staan en we voornamelijk gebruik maken van natuurlijke spel- en ontwikkelingsmaterialen. Maar bovenal een BSO waar ons beleid net als ons wij, altijd in ontwikkeling blijven en met ons meegroeit.

We gunnen ieder kind een SamSam!

Locatiemanager

Britt van den Berg

Vul het inschrijfformulier in om je kind aan te melden bij SamSam.

Leuk dat jullie langs willen komen bij onze BSO locatie Marcantilaan. Stuur een email naar de locatiemanager met voorkeur voor dag en tijd, zo kunnen we samen een geschikt moment inplannen. We zien jullie snel!

Het uurtarief dat SamSam Westerpark hanteert in 2023 is € 9,92. Wij bieden altijd een contract voor 52 weken, inclusief vakantieopvang, aan.

Wij halen in ieder geval op bij Dr. Rijk Kramerschool, dependance van Oldenbarneveldtstraat. Op basis van nieuwe aanmeldingen gaan wij bepalen welke scholen zullen aansluiten.

SamSam is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. We zijn  open van 15:00 tot 18:15. Jaarlijks hebben we een studiedag. Deze dag is SamSam gesloten. Tevens zijn we de verplichte vrije dagen gesloten. Op 24 en 31 december sluiten we om 16:00.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert elk jaar of onze voorzieningen voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen en -eisen. SamSam voldoet aan alle eisen van de Wet kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar. Via het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) is al onze informatie te vinden en te downloaden. Klik hier om naar het LRK van SamSam Marcantilaan te gaan en het GGD rapport te downloaden.

Hoe reken ik mijn kinderopvangtoeslag van de belastingdienst uit?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken via de website www.toeslagen.nl.

Mijn kind is een dag niet naar de BSO geweest. Kan ik die dag ruilen tegen een andere dag?

Je kunt ruildagen alleen gebruiken als het totale aantal kinderen en pedagogisch medewerkers dit toelaat. Het maximale aantal kinderen per medewerker mag niet worden overschreden.

Ruilen kan alleen tegen precies hetzelfde type opvang, bijvoorbeeld een hele dag tegen een hele dag of een lange BSO-middag tegen een lange BSO-middag. Ruilen tegen een ander type opvang is niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk om een hele dag te ruilen tegen een halve dag of een korte middag te ruilen tegen een lange middag.

Ruildagen komen automatisch te vervallen na 90 dagen of bij beëindiging van je contract.

Blijf op de hoogte en volg ons op instagram!

SamSam Kinderopvang