Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de online/digitaal afgesloten overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bij voorkeur via e-mail), vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (klik hier.

Het ingevulde en ondertekende herroepingsformulier (of een andere duidelijk geformuleerde verklaring) kan via e-mail worden gestuurd naar planning@kdvsamsam.com

Verzending per post kan eventueel worden gedaan naar:

SamSam kinderopvang
Afdeling Contractadministratie
Leeghwaterplein 45
2521 DB  Den Haag

Zodra wij jouw bericht over de herroeping van de afgesloten overeenkomst hebben ontvangen, sturen wij een ontvangstbevestiging toe per mail.

Voor de dienstverlening die reeds is geboden gedurende de herroepingstermijn, is betaling verschuldigd. Nadat jij ons hebt geïnformeerd over het herroepen van de overeenkomst, zullen wij een eindafrekening maken op basis van de geleverde en afgenomen dienstverlening.