Locatie Amsterdam | van Baerlestraat

De vestiging van ons kinderdagverblijf aan de van Baerlestraat kenmerkt zich door het prachtig oud pand met ruime tuin op het zuiden. De ruimtes zijn huiselijk, sfeervol en op kindhoogte ingericht, dit alles draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. We kiezen er bewust voor om alle materialen op kindhoogte te hebben, omdat dit de autonomie van een kind bevorderd. Ook voor de oudere baby’s en dreumesen zorgen we voor onze zelfstandige pedagogische aanpak, voor voldoende creatieve uitdaging en fijne buitenspelmomenten.

We gunnen ieder kind een SamSam!

Locatiemanager

Sanne de Bruijn

Vul het inschrijfformulier in om je kind aan te melden bij SamSam.

Leuk dat jullie langs willen komen bij onze locatie van Baerlestraat. Stuur een email naar de locatiemanager met voorkeur voor dag en tijd, zo kunnen we samen een geschikt moment inplannen. We zien jullie snel!

Het uurtarief dat SamSam van Baerlestraat hanteert in 2024 is € 11,61

Extra hele dag € 127,71

Dagelijks is SamSam 11 uur geopend.

Als de planning op de groep van uw kind(eren) het toelaat bestaat de mogelijkheid om 10 dagen per kalenderjaar te ruilen ivm vakantie of ziekte.

SamSam is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. We zijn open van 07:30 – 18:30 uur. Jaarlijks hebben we een studiedag. Deze dag is SamSam gesloten. Tevens zijn we de verplichte vrije dagen gesloten. Op 24 en 31 december sluiten we om 17:00.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert elk jaar of onze voorzieningen voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen en -eisen. SamSam voldoet aan alle eisen van de Wet kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar. Via het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) is al onze informatie te vinden en te downloaden. Klik hier om naar het LRK van SamSam van Baerlestraat te gaan en het GGD rapport te downloaden.

Hoe reken ik mijn kinderopvangtoeslag van de belastingdienst uit?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken via de website www.toeslagen.nl.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure en wanneer weet ik of er plek beschikbaar is voor mijn kind?

Wanneer u uw kind heeft aangemeld via het inschrijfformlier en de administratiekosten heeft voldaan, ontvangt u een bericht dat uw inschrijving ontvangen en verwerkt is. U komt dan op de wachtlijst. Wanneer er een plekje vrijkomt op en van onze groepen, bekijken we de wachtlijst en kijken welk kind in aanmerking komt voor het plekje.

We doen ons best ongeveer 6 maanden vooruit te plannen, maar in praktijk kan het ook zo zijn dat een plekje op kortere termijn aangeboden kan worden. Dit kan bv. wanneer een kindje gaat verhuizen, of minder dagen wil afnemen. Wanneer we een plekje willen aanbieden aan ouders doen we dit per mail.