Locatie Amsterdam | Marcantilaan

SamSam Marcantilaan, een ruime kinderopvanglocatie in Amsterdam West. Hier bieden we professionele kinderopvang in een kleinschalige setting aan. Door kleinschalig te zijn, kunnen we aandacht en zorg voor ieder kind garanderen en bieden. Waar we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind stimuleren vanuit respect voor de eigenheid van elk kind. De natuur, cultuur, creativiteit en duurzaamheid centraal staan en we voornamelijk gebruik maken van natuurlijke spel- en ontwikkelingsmaterialen. Maar bovenal een kinderopvang locatie met dagopvang- en BSO-groepen waar ons beleid net als ons wij, altijd in ontwikkeling blijven en met ons meegroeit.

We gunnen ieder kind een SamSam!

Locatiemanager

Martje van der Vegt

 • Voor meer informatie over planning en plaatsing vragen wij om een email te sturen. Klik hier

 • KDV + BSO [0-12 jaar]
  Marcantilaan 496
  1051 MK Amsterdam

  BSO [4-12 jaar]:
  Marcantilaan 498
  1051 MK Amsterdam

  KDV [0-4 jaar]:
  Marcantilaan 499
  1051 MK Amsterdam

Vul het inschrijfformulier in om je kind aan te melden bij SamSam.

Leuk dat jullie langs willen komen bij onze locatie Marcantilaan. Stuur een email naar de locatiemanager met voorkeur voor dag en tijd, zo kunnen we samen een geschikt moment inplannen. We zien jullie snel!

KDV

Het uurtarief dat SamSam Marcantilaan hanteert in 2024 is € 11,60.

Extra hele dag € 127,60

Dagelijks is SamSam 11 uur geopend.

Praktische informatie KDV

SamSam is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Onze dagopvang is open van 07:30 – 18:30 uur. Jaarlijks hebben we een studiedag. Deze dag is SamSam gesloten. Tevens zijn we de verplichte vrije dagen gesloten. Op 24 en 31 december sluiten we om 17:00.

Praktische informatie BSO

SamSam is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. We zijn  open van 15:00 tot 18:15. Jaarlijks hebben we een studiedag. Deze dag is SamSam gesloten. Tevens zijn we de verplichte vrije dagen gesloten. Op 24 en 31 december sluiten we om 17:00.

Op onze locatie aan de Marcantilaan hebben we 2 BSO’s (entree Marcantilaan 496 en entree Marcantilaan 498). Vaste groepen en de vaste gezichten van SamSam dragen bij aan een stabiele, veilige omgeving voor het kind. Net als vaste ruimten en een vast dagritme. Bij de BSO van SamSam zijn de scholen waar we ophalen per adres verschillend.

Mocht het voorkomen dat er in de groep aan Marcantilaan 496 geen plek meer beschikbaar is dan proberen wij doen wij ons best om alsnog een plek aan te bieden bij de groep aan Marcanitlaan 498. Op woensdag en vrijdag voegen we beide groepen samen. De BSO locaties hebben een hechte samenwerking tijdens schoolvakanties en schoolweken om zo nog meer leeftijdsgerichte activiteiten te kunnen aanbieden.

Marcantilaan 496 | De scholen waarmee wij samenwerken en ophalen zijn: De rijk Kramer, locatie Nassaukade | de Waterkant | de St Jan | de Meidoorn | de Admiraal de Ruyterschool.

Marcantilaan 498 | De scholen waarmee wij samenwerken en ophalen zijn: de Vrije School west | de rijk Kramer, locatie Nassaukade.

Your Content Goes Here

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert elk jaar of onze voorzieningen voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen en -eisen. SamSam voldoet aan alle eisen van de Wet kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar. Via het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) is al onze informatie te vinden en te downloaden.

Klik hier om naar het LRK van SamSam Marcantilaan 496 (KDV + BSO) te gaan en het GGD rapport te downloaden.

Klik hier om naar het LRK van SamSam Marcantilaan 498 (BSO) te gaan en het GGD rapport te downloaden.

Klik hier om naar het LRK van SamSam Marcantilaan 499 (KDV) te gaan en het GGD rapport te downloaden.

Hoe reken ik mijn kinderopvangtoeslag van de belastingdienst uit?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken via de website www.toeslagen.nl.

Mijn kind is een dag niet naar de BSO geweest. Kan ik die dag ruilen tegen een andere dag?

Je kunt ruildagen alleen gebruiken als het totale aantal kinderen en pedagogisch medewerkers dit toelaat. Het maximale aantal kinderen per medewerker mag niet worden overschreden.

Ruilen kan alleen tegen precies hetzelfde type opvang, bijvoorbeeld een hele dag tegen een hele dag of een lange BSO-middag tegen een lange BSO-middag. Ruilen tegen een ander type opvang is niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk om een hele dag te ruilen tegen een halve dag of een korte middag te ruilen tegen een lange middag.

Ruildagen komen automatisch te vervallen na 90 dagen of bij beëindiging van je contract.