Algemene voorwaarden

Lid van de Branchevereniging

KDV SamSam is lid van de Branchevereniging Kinderopvang. Deze organisatie treedt op om de belangen van zowel de ondernemers in de Kinderopvang als van de ouders en kinderen te behartigen. Met het lidmaatschap zegt KDV SamSam toe zowel de CAO-Kinderopvang als de Algemene Voorwaarden Kinderopvang te hanteren.

Algemene voorwaarden bracheorganisatie kinderopvang

Aanvullende algemene voorwaarden SamSam kinderopvang